Aktualne wydarzenia
Wydarzenia Biuro rachunkowe Optimax » Wydarzenia » Odwrotne obciążenie - usługi budowlane

Biuro Rachunkowe
Optimax

Siedziba: ul. Plac Wolności 4C

lok. 212 i 204
59-220 Legnica

Kontakt: +48 530 686 989                                                                                                                       +48 668 466 682


biuro@optimax.biz.pl

Odwrotne obciążenie - usługi budowlane

Opublikowane: 05 czerwca 2017 r.

Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 stycznia 2017 r. zostały objęte również usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli usługodawca świadczyć je będzie jako podwykonawca.

W stosunku do transakcji, których przedmiotem są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT.

W przypadku gdy dana usługa jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, wówczas jej wykonawca nie ma obowiązku naliczania podatku VAT z tego tytułu. Wykaże ją w deklaracji VAT jako usługę, dla której podatnikiem jest nabywca, podając jedynie jej wartość netto. Ponadto podatnik wystawia fakturę niezawierającą stawki i kwoty podatku zamieszczając na niej dodatkową informację "odwrotne obciążenie".

Do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonania usługi budowlanej wymienionej w załączniku nr 14 ustawy o VAT zobowiązany jest jej nabywca. Wykazuje on w deklaracji VAT wartość netto usługi i wysokość podatku należnego.

Podkreślić ponadto należy, że przepisy o VAT nie zawierają szczególnych regulacji w zakresie ustalania obowiązku podatkowego od transakcji rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia. W przypadku świadczenia przez podatnika VAT usług budowlanych i budowlano-montażowych na rzecz innego podatnika podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT). Jeżeli jednak podatnik nie wystawił faktury lub zrobił to z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, czyli w przypadku usług budowlanych 30. dnia od dnia wykonania usług.

Polecane witryny:

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychUrząd Skarbowy w LegnicyGofin.pl - Portal Podatkowo-KsięgowyInfor.pl - portal księgowy