Aktualne wydarzenia

Usługi księgowe

Biuro rachunkowe Optimax » Usługi księgowe

Biuro Rachunkowe
Optimax

Siedziba: ul. Plac Wolności 4C

lok. 212 i 204
59-220 Legnica

Kontakt: +48 530 686 989                                                                                                                       +48 668 466 682


biuro@optimax.biz.pl

Księgowość uproszczona

 1. KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych,
  • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A i PIT-28,
  • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.
    
 2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT:
  • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
  • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT,
  • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE.
    
 3. ZUS PRZEDSIĘBIORCY:
  • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • przygotowywanie przelewów do ZUS,
  • reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS.
    
 4. POZOSTAŁE USŁUGI:
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
  • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych,
  • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
    

Księgowość na zasadach ogólnych

 1. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:
  • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-36L,
  • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.
    
 2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT:
  • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
  • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT,
  • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE.
    
 3. ZUS PRZEDSIĘBIORCY:
  • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS.
    
 4. DORADZTWO W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ:
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
  • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych,
  • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
    

Księgowość pełna

 1. KSIĘGI RACHUNKOWE:
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
  • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków,
  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP,
  • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta,
  • współpraca z biegłym rewidentem wyznaczonym przez Klienta w trakcie badania sprawozdań finansowych,
  • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
  • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego.
    
 2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT:
  • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
  • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT,
  • zgłaszanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE.

Polecane witryny:

Gofin.pl - Portal Podatkowo-KsięgowyUrząd Skarbowy w LegnicyInfor.pl - portal księgowyZakład Ubezpieczeń Społecznych